Kesinti yapılmamış para

Brüt maaş işveren tarafından ödenen tüm paradır. Bu paradan çalışana ait vergi kalemleri ve giderler çıkarılarak net maaş miktarı çalışana ödenmektedir. Brüt maaş vergi kalemleri, sigorta, özel giderlerin ve net maaş tutarını kapsamaktadır. Çalışanın eline geçen para kısmı ise, net maaş olarak ifade edilir. Brüt maaş, bir çalışanın sigorta vergi gibi kesintilerin yapılmadan önceki maaş tutarıdır. Brüt maaştan yapılması gereken kesintiler yapıldıktan sonra net maaş miktarına ulaşılır. Net maaş kesintileri yapılmış ve kişinin eline geçen olan tutardır. 

Cevap: Brüt

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts