Yörünge

Yörünge uzaydaki cisimlerin çekim kuvveti daha yüksek olan gezegen veya yıldızların etkisi altına girmesi sonucu bu cisimlerin etrafını dönerken takip ettiği bir yoldur. Ay Dünya’nın etrafında dolaşarak yörüngesinde kalır. Dünya da Güneş’in etrafında dolaşarak bu yörüngeyi takip eder. Bu da bizlerinde bir yörünge içerisinde olduğumuzu gösterir. Yörüngedeki nesneler uydu adını alır. Bu uydular doğal ve yapay uydu olmak üzere ikiye ayrılır. İnsan yapımı olan uydular uzay istasyonu gibi yapay uydudur. Ay, Dünyanın doğal uydusu olduğu gibi Dünya da Güneşin doğal bir uydusudur. Güneş sistemindeki tüm gezegenler, kuyruklu yıldızlar, astroidler ve diğer cisimler Güneşin yörüngesinde dönmektedirler. Birçok gezegenin ayrıca doğal uydusu vardır. Bu uydular da kendi gezegenlerinin yörüngesinde hareket etmektedirler. Bir yörünge çember veya oval gibi eğri bir yoldur.(Teknik kelimeyle “Elips”) Kuyruklu yıldızların yörüngeleri çok uzun ve incedir. Bazen bu cisimler Güneşin çok yakınından geçerler ve hızlıca uzaklaşırlar. Zamanlarının bir çoğunda da Güneşten uzak ve yavaş hareket ederler. Ayın yörüngesi hemen hemen daireseldir. 

Cevap: Mahrek

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts