Antagonist

Antagonist, kurguda, ana karakteri (protagonist), engellemekle yükümlü kişidir. Karşı kişi ya da Muhalif düşman olarak da bilinir. Asıl karakterin zıttıdır. “Antagonizm ile yaratmak, üretmek” biçiminde marksizmin kuramcısı Karl Marx’ın da kullandığı bir terimdir. Marx, kapitalizmin sömürüyü artırarak kendi antagonistlerini (karşıtlarını) ürettiğini ileri sürer. Ona göre bu süreç kapitalizmin aleyhine, sosyalizmin ise lehine işlemektedir. Bununla birlikte antagonist yapının insan olma zorunluluğu yoktur. Örneğin Orhan Pamuk’un Benim Adım Kırmızı romanında antagonist, katil ile şeytandır. Aynı şekilde Goethe’nin büyük eseri Faust’ta antagonist olan karakter (Mephisto) de şeytandır. 

Cevap: Düşman

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts