Yunan mitolojisinde adalet tanrısı

Dike, Zeus ile Themis’in kızı. Adalet sembolü.Yunan Mitolojisinde Adalet Tanrıçası. Adı Yunan dilinde birçok anlamlara gelir; simgelediği başlıca soyut kavram hak, doğruluk ve adalettir. Dike sözcüğü, adaletin uygulandığı mahkeme için de kullanılır, mahkemede verilen hüküm için de; “diken didonai” deyimiyse ceza görmek anlamına gelir. 

Cevap: Dike

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts