Eş basınç

Hava basıncının aynı olduğu yerleri birleştiren eğrilere izobar (eş basınç) eğrisi adı verilir. Basınç haritalarında bu değerler deniz yüzeyine indirgenmiş olarak gösterilir. Bunlar kullanılarak yapılan haritalara Eş basınç haritası (İzobar haritası) adı verilir.  Cevap: İzobar Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku

Müzekker

Eril (♂), canlı, sperm üreten fizyolojik bir biyolojik cinsiyet. Her sperm hücresi döllenme işlemi sırasında daha büyük bir dişi gameti (yumurta hücresi) ile kaynaşabilir. Bir erilin cinsel yolla üremeyi gerçekleştirmesi için dişiye ait en az bir yumurta hücresine ulaşması gerekir, fakat bazı canlılar eşeyli üreyebildikleri gibi eşeysiz olarak da üreyebilir. Eril insanların (erkeklerin) da içinde bulunduğu birçok eril memeli türünde Y kromozomu bulunur; bu kromozom eril üreme organlarının gelişmesi için gerekli olan daha fazla miktarda testosteronun üretilmesini sağlar. Türlerin tamamı tek bir ortak biyolojik cinsiyet belirleme sistemini kullanmaz. İnsanlar da…

Devamını oku

Kemik bilim

Kemik bilim veya Osteoloji kemikler hakkında olan bilimsel çalışmadır. Anatomi’nin alt dalı olan kemik bilim kemikler, iskelet ögeleri, diş, morfoloji, işlev, hastalık, patoloji, kemikleşme süreci (kıkırdaklı yapılardan itibaren), kemiklerin direnci ve sertliği (biyofizik), gibi konularda detaylı çalışır. Genellikle bilim adamları tarafından insan cesetleri üzerinde biyokültürel bağlamda yaş, ölüm, cinsiyet, gelişme ve olgunlaşma konularında araştırma yaparak cesedin kimliğinin belirlenmesinde kullanılır. Adli tıp, Biyolojik antropoloji ve arkeoloji alanında sıklıkla kullanılır.  Cevap: Osteoloji Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku

Yıldırım savar

Paratoner veya yıldırımsavar, havadaki elektrik yükünü toprağa aktarmayı amaçlayan bir araçtır. İki bulutun sürtüşmesi, çarpışması veya kendi aralarında elektron boşalması yapmaları sonucu oluşan ışık görüntüsüne şimşek denir. Yıldırımdan korunmak için binaların ve evlerin gökyüzüne yakın olan yerlerine paratoner adı verilen aletler konulur. Bu aletler kısaca toprağa bağlanmış birer bakır çubuktur. Topraklama sayesinde bakır iletkene gelen yıldırım etkisiz hale getirilir. Elektrik yüklerinin artı ve eksi olarak belirlenip adlandırılmasını sağlayan Benjamin Franklin (1706 – 1790)’dir. Franklin, yaptığı çeşitli deneylerin sonucunda elektriğin belirli ortamlarda fazla veya eksik ölçülerde bulunabilen bir sıvı olduğu görüşüne…

Devamını oku

Hidrojen atomunun çekirdeği

Atomların çekirdeğini meydana getiren iki temel tanecikten biri. Çekirdeği meydana getiren diğer tanecik nötron olup, elektrik yükü yoktur. Fakat proton artı (+) yüklü taneciktir. Bugün kabul edilen teo­riye göre proton, bütün atom çekirdekle­rinin iki bileşeninden biridir; öbür bileşen ise nötron’dur. Kütlesi, elektron kütlesinin 1 837 katıdır. Hidrojenin iyonlaştırılmasıyle veya nükleer tepkimelerle, hızlandırılmış serbest protonlar elde edilir. Bu protonlar da, çarpma sonucu atom çekirdeklerinin parçalanmasına ve elementlerinin başkalaş­masına yol açar. Yunancada “ilk” anlamına gelen proton, 1886 yılında E. Goldstein tarafından kanal ışınlarında keşfedildi. 1911 yılında Ernest Rutherford, atomun ağırlığının bir yerde…

Devamını oku

Görüntü, hayalet

Elektromanyetik ışınımın herhangi özgül dağılımı, spektrum. Bir prizmadan beyaz ışığın kırılarak renklerine ayrılması tayfa bir örnektir. Tayf, esas olarak spektrometre (tayfölçer) adlı aygıtla elde edilir. Tayf, doğrudan doğruya ışınıma bağlıdır ve ışınımdaki dalga boylarını ve bunların şiddetlerini ortaya koyar. Tayf aynı zamanda ışınımı yayan ya da soğuran maddeye de bağlıdır. Buna göre de “emisyon tayfı” ve “absorbsiyon (soğurma) tayfı” olarak anılır. Sürekli bir ışınım yayımı ya da soğurulması durumunda “kesiksiz tayf”tan söz edilir. Buna kara cismin yaydığı ışık ve kızılötesi ışınımdan oluşan tayf bir örnektir. Gaz halindeki atomların tayfları genellikle…

Devamını oku

Devim bilimi

Fiziğin bir konusu olan sinematik (Çok defa kinematik olarak da söylenir.) cisimlerin hareketlerini inceleyen bir ilimdir. Sinematikte katı cisimlerin hareketlerini, hareket sebeplerini göz önüne almadan yol, zaman, hız ve ivme arasındaki bağıntıları inceler. Statikle kıyaslanacak olursa, sinematik oldukça yeni bir konudur. Hareketlere ait ilk prensipler, bilimsel olarak 1500’lü yıllarda Galile tarafından saptanmıştır. MÖ 2000 yıllarında Aristotle tarafından belirlenen, tabii filozofinin, Galile çağlarında bile hiç hata yapmaz olduğu kabul ediliyordu. Deneysel hiçbir özellik göstermeyen tabii filozofiye ait prensipleri, Galile daha 26 yaşındayken kabul etmemeye başladı. Cevap: Sinematik Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku