Sodyum karbonatın ticaretteki adı

Sodyum karbonat, (çamaşır sodası, kristal soda ve soda külü olarak da bilinir) Na2CO3 formülüne sahip değişik hidratları olan bir inorganik bileşiktir. Bütün formları beyaz, suda çözünür tuzlarıdır. Tüm formları güçlü bir alkali tada sahiptir ve suda orta derecede alkali çözeltiler verir. Tarihsel olarak sodyum bakımından zengin göl sularından veya sodyum bakımından zengin topraklarda yetişen bitkilerin küllerinden çıkarıldı. Bu sodyum açısından zengin bitkilerin külleri, odun küllerinden (bir zamanlar potasa üretmek için kullanılıyordu) belirgin şekilde farklı olduğundan, sodyum karbonat “soda külü” olarak bilinir hale geldi. Günümüzde ise, Solvay işlemi ile sodyum klorür…

Devamını oku

Antimon’un simgesi

Antimon (Sb) periyodik cetvelin VA grubunda konumlanan, mavimtrak gümüş beyazı renkte metal bir elementtir. Normal şartlarda Doğada serbest şekilde, gümüş ve arsenikle birlikte yer alabilen antimon daha çok stibnit (Sb2 S3) olarak bulunur. Oldukça Kırılgandır; kimyasal özellikleri arsenikle benzeşmektedir. Isı ve elektriği arsenikten daha iyi iletir. Antimon Havadan etkilenmez, ancak yüksek sıcaklıkta Sb2O3’e dönüşür. Stibnitin ısıtılıp demirle ya da kavrulup oksidinin odun kömürüyle indirgenmesiyle elde edilir. Hidroklorik asitte çözünmez, altınsuyunda çözünür. Antimon Derişik sülfürik ve nitrik asitle tepkimeye girer. Genellikle, kurşunu sertleştirmek için kullanılır. Bileşikleri, boya, kibrit, maytap, ateşe dayanıklı…

Devamını oku

Sodyum’un eski adı

“Sodyum” kelimesi, Latince “Natrium” demektir. “Soda metali” anlamına gelen natrium, aynı zamanda Yunanca “nitron” adı verilen doğal bir tuzdur. Kimyasal sembolünü de bu kelimeden almaktadır. İngilizcesi “sodium” şeklindedir. Dilimize de “sodyum” olarak geçmiştir. Sodyum bir element olmakla birlikte, kimya bilimindeki periyodik cetvelde Na simgesi ile ifade edilmektedir. Bu elementin atom numarası 11, erime noktası ise 97,5 ’dir. Sodyum, insan vücudu için oldukça gerekli ve büyük öneme sahip bir madde olmakla birlikte kaya ve deniz tuzların da bulunmaktadır. Sodyum elementi, IA gurubundaki alkali metaller arasında yer almaktadır. Sodyum elementi, oldukça yüksek…

Devamını oku

Gümüş renginde bir element

Rodyum, periyodik tabloda Rh sembolüyle gösterilen atom numarası 45 olan elementtir. Az bulunan beyaz-gümüş renkte ve platin grubuna aittir. Alaşımlarda platinle birlikte katalizör olarak kullanılır. Kıymetli metaller arasında dünyada 3. en pahalı olanıdır. Katı, gümüşümsü beyaz, dayanıklı ve yansıma oranı yüksektir. Yüksek ısıya maruz kaldığında bile oksitlenmez. Platinden daha yüksek bir erime noktasına sahip olmasına karşın yoğunluğu daha düşüktür. Nitrik asit tarafından çözülemez. Hidroklorik asit ve nitrik asit karışımı tarafından çok az miktarda çözülebilir. Pudra halindeki rodyumun çözülebilmesi sadece sülfürik asitle mümkündür. Rodyum, (Yunanca’da “rhodon”, Türkçe ise “gül” anlamına gelmektedir)…

Devamını oku

Tiner

Tiner solvent bazlı boyaların rahat sürülmesi için inceltilmesini sağlar. Boya uygulamaları yapılırken, mutlaka boya ile aynı cins tiner kullanılmalıdır. Boya ambalajlarında boya için kullanabileceğiniz uygun tiner türü belirtilmiştir. Tiner çeşitlerini genel olarak ikiye ayırabiliriz. Sentetik tinerler ve selülozik tinerler. Detaya inmek gerekirse; farklı amaçlara göre üretilmiş, farklı boyaları inceltmek için farklı tiner türleri de vardır.  Cevap: İnceltici Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku

Bir alkol türü

Etanol veya tahıl alkolü olarak da adlandırılan etil alkol, genel adıyla alkollere verilen organik bileşiklerdir. Kimyasal formülü C2H5OH olarak bilinen etil alkolün moleküler ağırlığı 46.06844(232) g/mol olarak bilinmektedir. Önemli bir endüstriyel kimyasal olarak kullanılan bu organik bileşik, çözücü olarak diğer organik kimyasalların sentezinde, otomotiv sektöründe, kozmetik sektöründe ve tıp alanında yaygın olarak tercih edilmektedir. Etil alkol aynı zamanda insanları sarhoş edici içeceklerin yapımında kullanılmaktadır. Etil Alkol üretemi iki ana süreçten oluşmaktadır. Bunlardan ilki karbonhidratların fermantasyonu (alkollü içeceklerin yapımında kullanılan yöntem) diğeri ise etilen hidratasyon işlemidir. Fermantasyon, büyüyen maya hücreleri tarafından…

Devamını oku

Hücrenin çok su çekerek şişmesi öz suyunun kıvamının azalması

Turgor basıncı ya da turgor, bitki hücrelerinin saf suya konmasıyla içine su alarak, şişmesi ve hücrenin çeperine basınç yapması olayına denir. Bir bitki hücresi saf suya konduğu zaman içine bir miktar su alır ve şişer. Hücre özsuyunun yüksek ozmotik yoğunluğundan dolayı dış ortamdaki su, hücre içine doğru hareket eder ve içeri giren su molekülleri hücre zarını dışarı yani hücre çeperine doğru bir basınçla iter. Bu basınca “Turgor basıncı” (T.B) ya da “Hidrosostatik basınç” denir. Turgor basıncı, suyun içeri girmesiyle hücre çeperine yapılan basınçtır.  Cevap: Turgor Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku

Doğal alüminyum ve berilyum silikatı

Zümrüt (Be3Al2SiO6) beril mineralinin bir türü. Yeşil renkli, saydam değerli bir taş. Berilin Mohs skalasında sertliği yedi veya yedi buçuktur. Işığı kırma ve saçılıma uğratma gücü çok yüksek olmayan zümrüt, yakın değerdeki diğer değerli taşlara oranla fazla parıldamaz. Britanya Kraliyet Mücevherleri de dahil, en kaliteli zümrütler Kolombiya’dan ihraç edilmektedir. Burada zümrütler damarlar içinde kalsit ve pirit ile beraber oluşmuştur. Saf zümrütler çok nadirdir, zümrüt kristalleri genellikle başka mineraller (kapanımlar) ve küçük lekeler içerir. Bunun sonucunda sentetik zümrüt üretimine istek artmıştır. Bu sentetik zümrütlerin özgül ağırlıkları ve refraktiv indeksleri doğal zümrütlere…

Devamını oku