Müzik sanatçısı Ruhi’nin soyadı

Söylediği türkülerdeki siyasi vurgular yüzünden aleyhinde kampanyalar başlatılan ve işini kaybeden Ruhi Su, türküleri derleyip yeniden yorumlamayı bırakmadı. 12 Eylül yönetiminin engellemeleri yüzünden yurt dışında tedavi şansı bulamadı ve 20 Eylül 1985’te öldü. Mehmet Ruhi Su, 1912 yılında Van’da doğdu. Memur olarak çalışan babasının tayini nedeniyle çocukluğunun büyük bir bölümünü burada geçirdi. Genç yaşlarda babasını ve kısa zaman sonra da annesini kaybetti. Gençlik yıllarını yanlarına verildiği yoksul bir aile ve daha sonra da öksüzler yurdunda geçirdi. Bir ara İstanbul’da askeri okullarda okudu, ancak müzik sevgisi onu yeni arayışlara itti. Adana…

Devamını oku

Dört kişiden oluşan müzik topluluğu, kuartet

Dört ses veya dört alet için yazılan müzik parçası. Gerek vokal ile gerek yalnız müzik aletleriyle sunulan müzikte en uygun gruplanma şeklidir. Çalgısal oda müziğinin en çok sevilen ve sunulan şekli kuartettir. Kuartet sonat formunda yazılır yani üç veya dört kısımdan oluşur. Eserde yer alan çalgılar yaylı çalgılar ise genelde; 1. keman, 2. keman, viyola, viyolonsel şeklinde sıralanırlar. Bazen dört nefesli çalgı için “nefesli çalgılar kuarteti” veya üç farklı çalgıya piyano eşliğiyle “piyanolu kuartet” yazılır. Yaylı çalgılar kuarteti için en güzel eserleri klasik devir verdi. Bu türün ilk büyük bestecisi…

Devamını oku

Müzikte armoni kurallara göre üst üste bindirilmiş sesler

Akor, en az üç ayrı perdenin bir arada tınladığı ses kümesidir. Hangi perdelerin üst üste konulacağı, yapılan müziğin stiline veya müzikte o anda yaratılmak istenen etkiye göre belirlenir. Klasik tonal armonide akorlar, bir temel notanın üzerine üçlü aralıkların üst üste konulması ilkesiyle kurulurlar. Bu üçlülerin büyük (majör) veya küçük (minör) olmalarından doğan kombinasyonlarla da akorların cinsi belirlenir. Üç notadan oluşan akorlarda, birbirinden farklı dört çeşit akor tipi kurulabilir.  Cevap: Akor Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku

Müzik dinletileri derneği

Senfoni orkestrasıyla arasında hiçbir fark bulunmayan orkestra çeşidi. filarmoni kelimesi müzikseverler anlamına gelen bir kelime olduğu için eskiden kamuya ait olmayan ama müziksever kişi, topluluk, kurum veya vakıflar tarafından desteklenen orkestralara filarmoni orkestrası denirken, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenenlere ise senfoni orkestrası  denilirdi. ancak senfoni orkestrası senfonik müzik çalan orkestraların tümüne verilen genel bir isimdir ki filarmoni orkestraları da senfonik müzik yaparlar. dolayısıyla her filarmoni orkestrası aslında bir senfoni orkestrasıdır.  Cevap: Filarmoni Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku

Bir orkestra eserinde bölümlerinin bütününü içine alan nota defteri

Partisyon orkestra, oda müziği topluluğu, koro, bando gibi topluluklar için yazılan eserlerin bir bütün halinde görülmesini sağlayan notadır. Alt alta sıralanmış dizekler üzerine yazılıdır. Her dizeğe, tek bir çalgının ya da çalgı grubunun seslendireceği müzik yazılır. Böylece, çalmakta olan her grubun aynı anda ne çaldığı görülebilir. Orkestra şefleri ya da müziği yöneten kişi bu nota sayesinde müziğin sorunsuz ve düzenli bir biçimde seslendirilmesini sağlar. Aynı zamanda bu tür eserler incelenirken de eserin partisyonuna bakılır. Tek bir çalgının veya aynı çalgıyı çalan bir grubun notasına da parti denir. Örneğin:Flüt partisi ya…

Devamını oku