Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inlemeler de kendini gösteren bir sinir bozukluğu

Histeri, taşkınlık, ani sinirlenme, hareket bozuklukları, geçici kişilik değişimi ve günlük hafıza kaybı gibi çeşitli sistemlere ait psikosomatik şikayetlerle kendini gösteren psikonevrotik bir bozukluktur. Denetim dışına çıkıp kişinin işlevselliğini aksattığında aşırı hayal gücü veya korkuları ifade eden nevrotik zihinsel bir hastalığı tanımlar. Histeri, hastalarda ani, sinirsel, nevrotik bir hastalık olarak bilinir. Histerik hasta, kendindeki ruh sağlığının bozukluğundan habersizdir. Genellikle bilinç altında kalmış zihinsel bir nedenin çok çeşitli fiziksel ya da psikopatik bozukluklara yol açtığı histeride ya geçici ve çok şiddetli krizler ya da sürekli davranış bozuklukları görülür. Fransız hekimi Charcot’nun…

Devamını oku

Kemik veremi

Koch adı verilen bir bir mikrobun kemiklere yerleşmesi ve burada çoğalması ile başlayan bir tür hastalıktır. Yaşam şartları daha kötü olan yerlerde daha yaygın bir hastalık çeşididir. Günümüzde düzelen yaşam koşulları ile birlikte bu hastalıkta azalmaya başladı diyebiliriz. Akciğerlerde oluşan ve yayılan verem’den sonra en tehlikeli ve sıkıntılı verem türü olarak bilinir. Kemik veremi ilk olarak vücutta, eklemleri hedef alan ve bu bölgelerde yaşamını sürdüren bir hastalık türüdür. Buralardan kemik uçlarına doğru hızlı bir şekilde yayılır ve üremeye başlar. Yaş sınırlaması ya da belirli bir dönemi yoktur. 10 yaşındaki bir…

Devamını oku

İşitme yetisi

İşitme veya duyma, canlıların etraflarında oluşan sesleri işitme organları vasıtasıyla algılamasıdır. Kulak kepçesiyle toplanan ses dalgaları kulak yolundan kulak zarına gelir ve kulak zarını titreştirir. Zarın titreşimleri kulak kemikcikleri tarafından kuvvetlendirilip oval pencereye iletilir. Oval penceredeki ses titreşimleri dalız içindeki sıvı ile salyangozdaki sıvıya geçer. Ses titreşimleri salyangozdaki sıvıdan işitme duyu hücrelerine oradan da sinirlere aktarılırlar. Sinirler tarafından alınan ses beyne iletilir ve işitme sağlanmış olur. Kusursuz bir insan kulağı 20-20.000 Hz arasındaki sesleri işitir. İnsan sesi yaklaşık olarak 500–3000 Hz arasındadır.  Cevap: İşitim Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku

Kemirici ülser, kanser

Ülser, mide ya da onikiparmak bağırsağının, mide asidi ve pepsin gibi sıvılar tarafından tahrip edilip, doku kaybının oluşmasıdır. Doku kaybının yanı sıra mide ya da onikiparmak bağırsağında pepsinin de etkisi ile yaralar oluşur. Enflamasyon adı verilen bu yaralar, ülkemizde mideden çok onikiparmak bağırsağında görülmektedir. Ülser erkeklerde kadınlara oranla 3 kat daha fazla görülmektedir. Özellikle 30-50 yaş grubunda daha çok görülen ülser, 60 yaş civarında kadınlarda daha çok ortaya çıkmaktadır. Midede oluşan ülserler gastrik ülser, onikiparmak bağırsağında oluşan ülserler duoedenum ülseri veya bulber ülser olarak adlandırılır. 3-5mm den 5cm e varan…

Devamını oku

Kekemelik

Kekemelik; kelimeler, sesler ya da hecelerin tekrarlanması, konuşma sırasında duraklama veya dengesiz konuşma hızı ile karakterize bir konuşma bozukluğudur. En sık olarak 2 ile 6 yaş arasında meydana gelen kekemelik tüm çocukların yaklaşık %5 ile 10’unu etkiler. Kekemelik görülen çocukların %25’inden fazlasında bu durum yetişkinliğe kadar devam etmez. Genellikle, çocuğun gelişimi ilerledikçe tamamen kaybolur. Kalıcı olabilecek durumlarda erken müdahale ile yetişkinlikte problemin devam etmesi önlenebilir. Kekemelik her yaştan çocuk ya da yetişkinde ortaya çıkabilir. En sık 2 ile 6 yaş arasındaki çocuklarda görülür. Çünkü bu yaşlar dil becerilerinin en yoğun…

Devamını oku

Döl yatağı, rahim

Rahim, Döl yatağı veya Uterus memelilerde gebelik organı. Rahim, ucunda rahim ağzı (serviks) bulunan, yanlarda da boynuz şeklinde Fallop tüpleri yer alan, kasılma yeteneği güçlü kaslardan oluşan armut şeklinde bir yapıdır. Rahim içindeki boşlukta rahim iç tabakası (endometrium) yer alır. Dölyatağı, çeperleri kaslı içi oyuk bir organdır. Döllenmiş yumurtayı barındırmaya ve doğacak duruma gelince dışarı atmaya yarar. Dölyatağı, bağırsakların alt tarafında, göden bağırsağı ile idrar torbasının arasında, dölyolunun üstünde bulunur. Önden arkaya doğru yassı, 6–7 cm uzunluğunda, kabaca bir armut biçimindedir. Orta kısmının biraz altında “kıstak” denen bir boğumlanmayla iki…

Devamını oku

Doku bölümü

Kangren yunanca kökenli bir kelime olup yetersiz kanlanma ya da mekanik veya termal hasarın neden olduğu dokuda yumuşama, büzülme, kuruma ve kararma ile karakterize kayıptır. Bu kayıp hemen hemen tüm organlarda görülebilir. En sık görüldüğü doku ve organlar bacak, kol, apandis ve ince bağırsaktır. Halk arasında sıklıkla yanlış olarak gangren şeklinde isimlendirilir. Kangren kısaca kanlanma bozukluğu sonucu ortaya çıkan doku ölümü şeklinde tanımlanabilir. Cilt baskın olarak etkilendiği için dışarıdan çıplak gözle rahatlıkla görülebilir. Kuru ya da yaş kangren şeklinde iki farklı formda ortaya çıkabilmektedir. Yaş kangren olarak adlandırılan türü, akıntılı…

Devamını oku

İstemli kas hareketlerinde düzensizliğe yol açan eş güdüm bozukluğu

Ataksi kelimesi Yunanca’dan gelir ve “düzensiz” anlamına gelir. Düzensiz, sakar hareketleri ve denge güçlüğünü adlandırmak için kullanılan bir terimdir. Hareketin koordinasyonu için sinir sisteminin pek çok bölgesinin birlikte çalışması gerekir, bunlardan herhangi biri zarar görürse ataksi ortaya çıkabilir. Doktorunuz sizi muayene ederek ataksinin sinir sisteminin hangi bölgesinin (beyin, omurilik veya sinirler) işlev bozukluğuyla ilgili olduğunu saptamaya çalışacaktır. Ataksiden çoğunlukla beyincik adı verilen beyin bölgesi sorumludur.    Cevap: Ataksi Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku