Arap yazısının düz ve köşeli çizgilerle yazılan bir şekli

Arap harflerinin, sert, köşeli, dik, yatay ve düzenli çizgiler ile yazılan hat sanatı çeşididir. Kufi yazı, hat sanatı yazı çeşitleri içerisinden İslam coğrafyasında ilk yaygınlık kazanmış yazı biçimidir. Hat sanatı yazı çeşitleri içerisinden İslam coğrafyasında ilk yaygınlık kazanmış olan yazı biçimi Kufi yazısıdır. İslam hat sanatının bilinen en eski yazı biçimi olan kufi yazısı, ismini bugün Irak’ta olan Kufe şehrinden almıştır. Hz. Ali‘nin Kufe’yi merkez olarak seçmesinden sonra burada büyük bir gelişme göstererek kufi adını alan bu yazı çeşidinde göze çarpan özellik, harflerin dikey ve yatay olmasıdır. Kufi’nin yazısının kullanılması Abbasiler döneminde de 150 yıl kadar sürmüştür. Abbasilerin meşhur veziri…

Devamını oku

Duyguları ön planda olan sanat yapısı

Lirik, duyguların coşkun bir dille anlatıldığı edebiyat eserlerinin genel adıdır. Bireysel duyguların içten geldiği gibi, coşkulu, etkili bir dille anlatılmasına da lirizm denir. Sıfat olarak esin dolu, coşkun, içli bir dili bulunan anlamlarında kullanılan lirik sözü, bu niteliği taşıyan düz yazı ürünleri de niteler. Aynı genellik lirizm için de söz konusudur. Eski Yunan edebiyatında ozanlar şiirlerini lir denen telli bir sazla söyledikleri için, bu türlü şiirlere lirik denmiştir. Türk edebiyatında da aşık, ya da saz şairi adı verilen halk ozanları şiirlerini hala sazla söylemektedirler. Lirik şiirde toplumsal mutluluk ya da…

Devamını oku

Anlatılmak istenen şeyi söz arasında imalı olarak belirtme

Telmih sözcüğü “anımsatma” anlamına gelir. Şairin, birçok kişi tarafından bilenen bir olaya, konuya, ata sözüne ya da inanca işaret etmesi, bir iki sözle onu hatırlatmasıdır. Telmih bilgiye dayalı bir sanattır. Gerek şairin gerekse okuyucunun sözü edilen olayı, durumu, sözü bilmesi gerekir. Bu bilgi olmazsa telmih anlaşılmaz. Örneğin, şiirde tarihi bir olaya telmih varsa bu olayın bilinmesi, bir peygamber kıssasına telmih varsa yine bu kıssanın bilinmesi gerekir. Böylece şair birkaç sözle bir tarihi olaya, gelenek ve göreneklere, bir peygamber kıssasına ya da meşhur bir olaya okuyucuyu zihnen götürmüş olur.  Cevap: Telmih…

Devamını oku

Eser de süsleyici öge

Sanat eserleriyle süsleme işlerinde tekrar eden veya kendi başlarına ayrı ayrı bir grup meydana getiren şekillerin her biri. Herhangi bir eserin temel fikri ile müzik parçalarında bestekarların kullandığı nağmeler topluluğu da bu isimle anılmaktadır. Güzel sanatlar dalında, bir biçimin, bir grubun, genellikle bir manzaranın konusunun tekrar ve devam etmesi motif bilgisiyle mümkündür. Resimcilik ve süslemecilik sanatında bir bütünün değişik yönlerinin çizilmesi o bütünün motiflerini meydana getirir. Bu motiflerin değişik tarzda ve yönde birleşmesiyle de çizilmek istenen eserin bütünü ortaya çıkar. İlk asırlardan beri bu şekilde var olan motifçilik sanatı, Osmanlılar…

Devamını oku

Bir çeşit Brezilya dansı

Samba dansı, samba müziğiyle 19. yüzyıldan beri yapılan Brezilya kökenli bir danstır. Samba 2/4 ya da 4/4 ölçüsüyle yapılan bir salon dansıdır. Dizler hafifçe bükülerek dans edilir. Bazı hareketlerin kökeni Afrika’nın geleneksel dansların ve Angola Capoeira’sıdır. Her yıl Şubat ayında yapılan geleneksel Rio Karnavalında tekli, uluslararası yarışmalarda eşli olarak yapılır.  Cevap: Samba Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku

Doğaçlama

Doğaçlama ya da tuluat; oyuncunun, konuya bağlı fakat metne bağlı kalmadan, içinden geldiği gibi konuşması ve davranmasıdır. Oyuncunun doğaçlama anında sunduğu hareketler ve sözler, spontan bir biçimde ortaya çıkar. Ayrıntıları önceden saptamadan, bir metne bağlı kalmadan ancak belirli bir hazırlık süreci barındıran; büyük ölçüde grup dinamiğine dayanarak içten geldiği gibi ve aniden gelişen rol oynama sürecidir.  Cevap: Doğmaca Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku

Birinci Dünya Savaşında, savaşa toplumsal düzensizliğe karşı baş kaldırmada doğan bir sanat akımı

Dadaizm, savaşa ve toplumsal düzensizliğe karşı başkaldırmadan doğan bir sanat akımıdır. Edebiyatta ise 1916’da dil ve estetik kurallarını tanımayan, kelimelerin anlamlarına önem vermeyen, anlatım tarzı olarak olabildiğince çağrışımlara dayanan bir yöntem izleyen bir akım.  20’nci yüzyılın ilk çeyreğinde Tristan Tzara adlı bir gencin öncülüğünde bir grup şair tarafından kurulan akımda genç şairler kendilerine Fransızcada ‘oyuncak tahta at’ manasına gelen ‘dada’ sözcüğünü akımlarının ismi olarak seçmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında bir akım olduğu için dönemin kasvetini, depresifliğini, karamsarlığını eserlerine yansıtmışlardır. Ancak sadece 6 yıl varlık gösterebilmiş ve 1922’de etkilerini kaybetmişlerdir. Dadaizmin…

Devamını oku