Arap yazısının düz ve köşeli çizgilerle yazılan bir şekli

Arap harflerinin, sert, köşeli, dik, yatay ve düzenli çizgiler ile yazılan hat sanatı çeşididir. Kufi yazı, hat sanatı yazı çeşitleri içerisinden İslam coğrafyasında ilk yaygınlık kazanmış yazı biçimidir. Hat sanatı yazı çeşitleri içerisinden İslam coğrafyasında ilk yaygınlık kazanmış olan yazı biçimi Kufi yazısıdır. İslam hat sanatının bilinen en eski yazı biçimi olan kufi yazısı, ismini bugün Irak’ta olan Kufe şehrinden almıştır. Hz. Ali‘nin Kufe’yi merkez olarak seçmesinden sonra burada büyük bir gelişme göstererek kufi adını alan bu yazı çeşidinde göze çarpan özellik, harflerin dikey ve yatay olmasıdır. Kufi’nin yazısının kullanılması Abbasiler döneminde de 150 yıl kadar sürmüştür. Abbasilerin meşhur veziri…

Devamını oku

Duvarları kaplamada kullanılan pişmiş balçıktan levha

Fayans , günümüzde seramik ya da porselen karo olarak adlandırılan; toprağın belirli karışımlar ile hazırlanıp, preslendikten sonra desen verilip pişirilerek hazırlanan yer ve duvar kaplamalarına verilen addır. İçerik olarak fayans, kil, kaolin, kuvars, feldspat ve kalker gibi madenlerin farklı oranlarda karıştırılarak çamurun yani fayansın ham maddesinin elde edilmesiyle oluşmaktadır.  Cevap: Fayans Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku

Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inlemeler de kendini gösteren bir sinir bozukluğu

Histeri, taşkınlık, ani sinirlenme, hareket bozuklukları, geçici kişilik değişimi ve günlük hafıza kaybı gibi çeşitli sistemlere ait psikosomatik şikayetlerle kendini gösteren psikonevrotik bir bozukluktur. Denetim dışına çıkıp kişinin işlevselliğini aksattığında aşırı hayal gücü veya korkuları ifade eden nevrotik zihinsel bir hastalığı tanımlar. Histeri, hastalarda ani, sinirsel, nevrotik bir hastalık olarak bilinir. Histerik hasta, kendindeki ruh sağlığının bozukluğundan habersizdir. Genellikle bilinç altında kalmış zihinsel bir nedenin çok çeşitli fiziksel ya da psikopatik bozukluklara yol açtığı histeride ya geçici ve çok şiddetli krizler ya da sürekli davranış bozuklukları görülür. Fransız hekimi Charcot’nun…

Devamını oku

Duruk

Statik, durağan anlamına gelen, fiziğin statik dengede duran sistemlerle ilgilenen dalıdır. Eğer bir cismin parçaları, birbirlerine göre izafi hareket yapmıyorlarsa, o cisim için statik dengede denir. Bu da ancak cisim belirli bir referans noktasına göre hareket etmiyorsa ya da ağırlık merkezi sabit bir hıza sahipse olabilir. Statik dengedeki bir cisim, Newton’un birinci ve ikinci hareket yasalarıyla incelenebilir. Kuvvetler toplamının sıfıra eşitlenmesi denge için birinci, momentler toplamının sıfıra eşitlenmesi ise, ikinci koşuldur. Statik, yapıların mukavemet yönünden incelenmesi için kullanılır. Maddelerin mukavemeti statiğin mekanikle ilgili bir alanıdır.  Cevap: Statik Diğer Sorular ve…

Devamını oku

Duyguları ön planda olan sanat yapısı

Lirik, duyguların coşkun bir dille anlatıldığı edebiyat eserlerinin genel adıdır. Bireysel duyguların içten geldiği gibi, coşkulu, etkili bir dille anlatılmasına da lirizm denir. Sıfat olarak esin dolu, coşkun, içli bir dili bulunan anlamlarında kullanılan lirik sözü, bu niteliği taşıyan düz yazı ürünleri de niteler. Aynı genellik lirizm için de söz konusudur. Eski Yunan edebiyatında ozanlar şiirlerini lir denen telli bir sazla söyledikleri için, bu türlü şiirlere lirik denmiştir. Türk edebiyatında da aşık, ya da saz şairi adı verilen halk ozanları şiirlerini hala sazla söylemektedirler. Lirik şiirde toplumsal mutluluk ya da…

Devamını oku