Mantıksal, usa vurma ile kanıtlanan önermenin yada özelliğin bildirimi

Tanıtımı mümkün olan bilimsel açıklamadır. Olaylara ve varsayımlara dayanarak mantık yoluyla ispatlanan bir açıklamanın ifade tarzı da aynı kelime ile belirtilir. Geometri teoremleri gibi. Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramları açıklanarak, bir teoremin hipotezi ve hükmü belirtilmiştir.Bilinmezleri anlayabilmek ve çözebilmek için tanımlamamız gerekir. Bir terimin anlamını belirlemek, terimi tanımlamaktır. Bununla birlikte nokta, doğru gibi matematiksel terimler vardır ki bunlara tanımsız terimler denir.

Doğruluğu ispat edilmiş önermelere “teorem” denir Matematik biliminde doğruluğu ispatsız olarak kabul edilen bazı gerçekler vardır ve bunlara “aksiyom” denir. “Bir bütün, parçalarından büyüktür” önermesi Aksiyoma örnek olarak verilebilir. Bir teorem, hipotez ve hükümden oluşur. P ise q teoreminde; p’ ye hipotez, q’ ya da hüküm denir. Teoremde hem hipotezin hem de hükmün doğru olması gerekir. Teoremin hipotezinden yola çıkıp hükmüne ulaşmaya teoremi ispatlamak denir. Teoremin aksiyomdan farkı, ispatlanma gerekliliğidir.

Cevap: Teorem

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts