Yetimler

Yalnız, yegane, aziz, babası olmayan, erginlik çağına ermemiş çocuk anlamında bir fıkıh terimi. Yetim, “tek kalma” anlamına gelen yetem kelimesinden alınmıştır. Babasından ayrı ve tek kaldığı için yetim denilmiştir.  

Cevap: Eytam

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts