Güreşte kispet yerine giydikleri şalvar

Pırpıt, aslen eski püskü işe yaramaz eski elbise anlamına geldiği gibi el tezgahlarında dokunan kaba yünlüleri de tarif eden bir kelimedir. Güreş terminolojisinde ise; Karakucak güreşlerinde ve yağlı güreşin alt boylarında güreşçilerin giydiği eskiden keçi kılından dokunan günümüzde ise branda veya sert keten kumaştan dikilen elbisedir. Keçi kılından örülen pırpıtın yanında mayo bölümü deriden, paçaları branda bezinden veya keçi derisinden yapılan pırpıtlar da vardır. Özellikle kilosuz pehlivanlar keçi derisinden yapılan bu pırpıtı tercih ederler. Keçi kılında pırpıt yapılırken keçi kılı önce eğirilir ve iplik haline getirilir. Daha sonra bacaklara gelen kısmı boyuna, bele gelen kısmı yani kasnak enine olmak üzere örülür. Pırpıt örülürken bacak kısımlarının tek kat, kasnak kısmının ise çift kat olmasına dikkat edilir. Paça bağları sicimden yapılır. Bel uçkuru ise pırpıtın örüldüğü kıldan üç dört kat bükülmüş ipten yapılır. Pırpır kispet gibi çok büyük bir ustalık istemez. Pırpıtı Anadolu’da kadınlar kızlar örer. Pırpıt örülürken arkaya gelecek kısımlara giyen pehlivana nazar değmesin diye bazen nazar boncuğu da takılmaktadır. Pırpıt, yumuşak olduğu için, bilhassa ayak ve bacak ile yapılan oyunların uygulanmasında kispete oranla daha kullanışlıdır. Kispet giyinmiş bir güreşçiye, pırpıtla güreşen bir güreşçi sarma vursa, daha sağlam vurur ve altta kisbetli olan güreşçi sarmayı kolay kolay bozamaz. Pırpıtın bir özelliği de, eğer güreşçi zayıflamış veya pırpıtı genişlemiş ise, ıslatılarak giyinirse vücudunu daha iyi sarar. Pırpıtı devamlı yağ içinde bulundurmak gerekmediği için kispete oranla daha kullanışlı bir güreş giysisidir. Kastamonu yörelerinde kendir bol olduğu için, buralardan yetişen güreşçiler özel surette kendirden pırpıt dokuturlar. Bunlar, kıldan yapılmış olan pırpıt gibi vücudu iyice sarmaz. Bu bakımdan kasnaktan tutulması kolay olur. Pırpıt yağlı güreş yapılırken de giyilebilmektedir. Kızılcahamam’ın Güven Bucağı’na bağlı köylerde iki ve dört ayaklı tezgahlarda , genellikle siyah koyun yününden “pirpit”denilen elbiselik kumaş ve kuşaklar dokuyanlar vardır. Tarihi güreşlerimizden olan karakucak güreşleri asırlardır hiç bir değişiklik yapılmadan özüne uygun yapılarak gelmiştir. Karakucak güreşleri çim zeminlerde, toprak alanlarda, harman yerlerinde ve pırpıt giyilerek yapılır. 

Cevap: Pırpıt

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts