Sonuşmaz

Matematikte sonuşmaz veya asimptot, belirli bir A eğrisine istenildiği kadar yaklaşabilen ikinci bir B eğrisine verilen addır. Bir başka deyişle, A üzerinde ilerledikçe, A ve B arasındaki mesafe azalır ve sıfıra yaklaşır. Asimptot kelimesi, Yunanca “beraber düşmek” anlamındaki simpiptein fiilinin olumsuz halinden türemiştir. 

Cevap: Asimptot

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts