Lenf düğümlenmelerinin şişkinliğiyle beliren tüberkiloz türü

Sıraca hastalığı bir nevi deri veremi denilebilir. Verem mikrobunun vücut dışından ya da vücut içinden gelen verem mikrobunun deriye yerleşmesidir. Verem mikrobu vücudun direncine bağlı olarak düşük dirence sahip her vücuda bulaşabilir. Bu verem mikrobunu vücuda genel olarak sıyrıklardan ve yaralardan geçmektedir. Bu durumda verem mikroplarının deriye yerleşme durumunda sıraca hastalığına yol açmaktadır. Vücuttan gelen verem hastalığının genel nedeni vücutta bulunan verem mikroplarının deriye yerleşme durumudur. İstanbul huzurevleri özel bakımevlerimizde hastalarımızın tüm ilaç kontrolleri ve bunların izlenmesini bünyemizde olan özel ve uzman personellerimizyapmaktadır. 

Cevap: Sıraca

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts