Tapu dairesinde taşınmaz malını başkasına sattığını yada ipotek ettiğini söyleme

Kelime anlamı bakımından takrir anlatış, önerge anlamına gelir. Tapuda bir malı başkasına sattığını ya da ipotek ettiğini sözle beyan etmeye de takrir adı verilir. Uygulamada Emlak Hukuku’nun konusu olarak ferağ takriri şeklinde kullanımı yaygındır.

Cevap: Takrir

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts