Eski mısırlıların hayat boyunca insana güç veren bir ilke olan ruha verdikleri ad

Eski mısırda kadim kutsal bilim alimleri bilincin bedenden ayrıldığı anda bir kafa karışıklığı yaşandığını öğrenmişlerdir. Bu durumu araştırırken, bu önemli anda bir ayrışımın oluştuğunu idrak etmişlerdir. Bilinç iki farklı hal veya varlığa ayrılmıştı. Bu iki hale değişik adlar vermişlerdir. Bilincin ayrışımın ilk bölmesine “BA” denilmiştir. Ba ölümsüz var olma halidir. BA ölüm anında bilinçten ayrılır ve ruhlar kuyusuna dönerek tekrar doğmayı beklediğine inanılır. Günümüzdeki terminolojide “ruh” kelimesinin karşılığı BA’ya denktir, ruh ölümsüzdür, tekrar doğar ve tam aydınlanmaya doğru kutsal yolculuğunu devam eder. Bütün gün boyunca ait olduğu kişiyi arar fakat geceleri mezarına geri döner. Ait olduğu kişi de mumyadır. Mumyanın kaybolması ya da hasar alması durumunda Ba’ya, ölene benzeyen bir heykel yaparlarmış. BA bazen kanatlı bir insan başı ve bazen bir insan başlı bir kuş olarak tasvir edilmiştir. Ba, birinin kişiliğini temsil eder. 

Cevap: Ba

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts