Yörünge

Yörünge uzaydaki cisimlerin çekim kuvveti daha yüksek olan gezegen veya yıldızların etkisi altına girmesi sonucu bu cisimlerin etrafını dönerken takip ettiği bir yoldur. Ay Dünya’nın etrafında dolaşarak yörüngesinde kalır. Dünya da Güneş’in etrafında dolaşarak bu yörüngeyi takip eder. Bu da bizlerinde bir yörünge içerisinde olduğumuzu gösterir. Yörüngedeki nesneler uydu adını alır. Bu uydular doğal ve yapay uydu olmak üzere ikiye ayrılır. İnsan yapımı olan uydular uzay istasyonu gibi yapay uydudur. Ay, Dünyanın doğal uydusu olduğu gibi Dünya da Güneşin doğal bir uydusudur. Güneş sistemindeki tüm gezegenler, kuyruklu yıldızlar, astroidler ve…

Devamını oku

Antalya’da antik bir kent

Patara, Antalya’nın Kaş ilçesinin Kalkan beldesi yakınlarındaki bir antik kenttir. Bir Likya kentidir ve Likya Birliğinin başkentliğini yapmıştır. Likya birliğinin üç oy hakkına sahip altı kentinden biri ve belki de en önemlisidir. Likya birliği toplantıları kentte bulunan birliğin meclis binasında yapılmaktaydı. Hititçe’de Patar, Likya dilinde Pttara olarak anılan kentin MÖ 8. yüzyılda var olduğu yapılan kazılar sonucu ele geçen somut verilerle kesinleşmiştir ve İskender’in kuşattığı kentler arasında yer aldığı bilinir. Patara, Roma döneminde de çok önemli bir kent olmuş ve Likya-Pamphilya eyaletlerinin başkentliğini yapmıştır. Patara limanı, hububat deposu ve sevki…

Devamını oku

Soğuk kış

Senenin en soğuk mevsimidir. Günlerin en kısa olduğu günde başlar, gün ve gecenin eşit olmasına kadar devam eder. Kuzey yarım kürede 22 Aralık ve 21 Mart arasıdır. Güney yarım kürede ise bu 22 Haziran ile 23 Eylül arasıdır. Tropik ve kutup bölgeleri hariç kış, önceki mevsim olan sonbahardan ve sonraki mevsim ilkbahardan oldukça farklıdır. Sıcaklıklar düşüktür. Kar yağışı mevcuttur, soğuk dalgası gelirken güneş ışığı azalır. Pekçok bitkinin büyümesi yavaşlar, hayvanların çoğu kış uykusuna yatar veya sıcak bölgelere göçer. Kış mevsimi, değişik özelliklerden dolayı diğer mevsimlerden ayrılır. Kış genelde insanlar tarafından…

Devamını oku

Kent

Şehir veya kent en büyük yerleşim birimi. Kent tarihin değişik dönemlerinde değişik anlamlara sahip olmuş, dinamik bir kavramdır. Bu yüzden genel bir geçerliği olacak şekilde tanımlamak oldukça zordur. Ayrıca sosyologlar, tarihçiler, şehir plancıları, hukukçular, iktisatçılar vb. kendi disiplinlerinin kavrayışı çerçevesinde farklı tanımlar getirirler.Tanımlar nüfus büyüklüğü, idari statü, nüfusun yapısı, iş bölümü ve uzmanlaşma, örgütlenme biçimi, işlev alanındaki farklılaşma, iş gücünün sektörel dağılımı, fiziksel doku, üretimin yapısı gibi farklı ölçütler kullanarak bu tanımlamalar yapılmaktadır. Tek başına bir tanım yeterli olmasa da şehir tanımı hukuki, ekonomik ve toplumsal bir birim olarak tanımlanır. …

Devamını oku

İyon adalarından biri

İthaka (Yunanca, Ιθάκη) İyon Denizi’nde bulunan Yunanistan’a ait bir adadır. 96 km² alana sahip adanın nüfusu tahmin olarak 5.000’dir. Kefalonya Adası’nın kuzeydoğusunda bulunan İthaka, Kefalonya yönetimine bağlı ancak ait bağımsız bir belediyedir. Ayrıca İthaka Belediyesi’ne çevresindeki bazı küçük adalar da bağlıdır. Başkenti dünyanın en büyük doğal limanlarından birine sahip olan Vathy’dir. Özellikle ekonomisi ana olarak turizme bağlı olan adanın popülaritesi Prens Charles ve Lady Diana’nın balayını bu adada geçirmeleri ile artmıştır.  Cevap: İthaka Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku

Güney Afrika’da çöl

Namib Çölü, Namibya’da yer alan büyük bir çöldür. “Namib” kelimesi, Nama dili’nde “çok büyük” anlamına gelir. Namib Çölü, 50.000 km²’lik bir alana yayılır. Çölün, Atlas Okyanusu boyunca uzanan 1.600 km’lik kısmı Namibya sahilini oluşturur. Batıdan doğuya olan genişliği 50–160 km arasında değişir. Namib Çölü’nün bir bölümü kuzeybatı Angola’ya kadar ulaşır. Ulaşım çölün merkezinin 480 km kuzeydoğusunda yer alan ve Namibya’nın başkenti olan Windhoek ile çölün kuzey ucunda yer alan Swakopmund ve Walvis Körfezi’nden hafif uçaklarla veya kara araçlarıyla sağlanır. 2013 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilmiştir.  Cevap: Namib…

Devamını oku

Antalya’nın ilçesi

İbradi, Antalya iline bağlı bir ilçedir. İlçenin adının Arapça ”ibrad” yani “soğuk yer” manasındaki sözcükten geldiği düşünülür. Yöre insanı Yörük’tür. Oğuzların Salur boyundan, Teke Türkmenlerinin çoğunlukla yaşadığı bir bölgedir. Afşar, İğdir ve Selçuklulardan dolayı Kınık boyları da hakimdir. Öz Türkçenin kullanımı çok yaygındır, Akseki – İbradı havzasında konuşulan Öz Türkçe hala kendini korumaktadır. Yöre halkı, Orta Asya’ya ait adetleri hala korur. Oğlak, keçi, çebiç, teke fazlasıyla tüketilir. Psidya sınırları içinde yer alan İbradı’nın kuruluş tarihi tam olarak bilinmiyor. Ancak, İbradı ve çevresinde bulunan kalıntılardan Roma devrine uzandığı tahmin ediliyor Örneğin,…

Devamını oku

Kehkeşan

Gece gökyüzüne baktığımızda görünen parlak ve yaygın ışık bandına, Samanyolu (İngilizcede “Süt Yolu” anlamına gelen “Milky Way”) denir. Aslında bu bant, güneş sisteminin de içerisinde bulunduğu sarmal kollu gök adamız Samanyolu’nun kollarından biridir. Gece gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz bütün yıldızlar Samanyolu’na aittir. Samanyolu’nun boyutları ve güneş sisteminin gökadamız içerisindeki konumu ilk kez Harlow Shapley tarafından 1918 yılında belirlenmiştir. Biz gök adanın içerisinde olduğumuzdan onun gerçek şeklini tam olarak bilemiyoruz. Ancak, optik teleskoplar ve özellikle de radyoteleskoplarla yapılan gözlemler sonucunda onun hakkında birçok bilgiye ulaşılmıştır. Son verilere göre Samanyolu yaklaşık 100 000…

Devamını oku

İsveç’te bir kent

Örebro, İsveç’in güney kuşağında bulunan bir kenttir. Şehir, Göller Yöresi’nde, Svartån Nehri’nin Hjälmaren Gölü’ne döküldüğü yerde yer alır. Örebro, 1404 yılında kent konumuna alınan bir yerleşimdir. Kentin adı kum yığınının üzerindeki köprü anlamına gelmektedir. Ortaçağ’da bölgede önemli bir ticaret kenti olarak tanınan Örebro’nun adı tarihi yazıtlarda 13. yüzyıla kadar rastlanabilmekedir. Kentte o günlerde yapılan ve hâlen ayakta olan kilise tarih boyunca birkaç kez yeniden onarılmıştır. Kentte Svartån kıyısında bulunan Örebro Kalesi, uzun yıllar boyunca kentin merkezi olarak anıldı. Bu kale, Birger Jarl yardımcılığında 13. yüzyılda inşa edildi ve 1560’lardaki kral…

Devamını oku