Bir noktanın uzaydaki yerini belirlemeye yarayan ögelerin ortak adı

Koordinat sistemi geometride herhangi bir düzlemdeki (çok katlıdaki) bir nokta veya başka bir geometrik elemanın konumunu tam olarak belirlemek için bir veya daha çok sayı ya da koordinat kullanılan bir sistemdir. Koordinatlar basit matematikteki reel sayılardan oluşur. Fakat soyut cebir gibi bazı alanlarda karmaşık sayılar veya elemanlardan oluşabilir. Koordinat sisteminin kullanılması, geometrik problemlerin sayısal problemlere ve tersine dönüştürülmesini sağlar. Bu analitik geometrinin temelidir. 

Cevap: Koordinat

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts