İsyan, baş kaldırış

Ayaklanma veya isyan, aynı ortamda bulunan bir grup kişinin (genellikle askeri personel veya gemi mürettebatı, sivil olsa bile) kanunen itaat etmesi gereken emirlere karşı gelmesi nedeniyle işlenen suç. Geçmişte birçok ülke, ayaklanmayı idam cezası gibi sert cezalarla cezalandırmıştır. Askerlerin komutanlarına karşı gelmesi, askerî isyan türüne bir örnektir. MÖ 327’de Hindistan’a girmek isteyen İskender, savaşlardan yorulmuş ve bıkmış askerlerinin karşı gelmesi üzerine Hindistan’a girememiştir. Bu isyan sonucunda İskender, Hindistan’a girmekten vazgeçmiştir. 1520’de Ferdinand Macellan, Dünya çevresini turlamak amacı ile çıktığı seyahatte, Amerika açıklarında gemi mürettebatının isyanı ile karşılaştı. İsyancılardan birini idam…

Devamını oku

Eski mısırda şehir devleti

Nom, Antik Mısır’ın idari yöreleri. Antik Mısır’da ūlke, bölgesel idare düzeyinde, Ptolemaios Hanedanı döneminde sayıları 42 kadar yörel yönetim birimine ayrılmıştı. Bunlar günümüzde Türkiye’de yörel idare birimi olan “il” veya “vilayet” kavramının karşılıkları ve hatta cedleri idi. Bu yörel birimlere “Ptolemaios Hanedanı’na kadar eski Mısır dilinde sepat adı verilmekteydi. Grek asıllı olan Ptolemaios firavunları döneminde “yöre” terimi karşıiğı olan Grekçe “nom” adı kullanılmaya başlandı. Bu yörel birimler, yetki alanlarında vezire karşı sorumlu olan yarı feodal yönetimlerdi ve Antik Mısır’da “nom” olarak adlandırıldılar. Her bir nom, nomark adı verilen bir yetkilinin…

Devamını oku

Sovyet S.C.B nin ilk yıllarında uygulanan yeni ekonomik politikasını simgeleyen harfler

Yeni Ekonomi Politikası, Rus ekonomisini çöküşten kurtarmak amacıyla Lenin tarafından ortaya konan ekonomik politikadır. Bazı özel işletmelere izin verilerek NEP sayesinde küçük işletmelerin kapitalizmde olduğu gibi kar mantığıyla devam etmesini içeren politikada sosyalist devlet, bankaları, büyük sanayi kuruluşlarını ve dış ticareti tekel olarak kontrol etmeye devam etmiştir. NEP, Sovyetler Birliği Komünist Partisi 10. Kongresinde kararlaştırılmış ve resmi olarak 21 Mart 1921 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kararla köylülerden zorla alınan fazla tarımsal ürün alımı durdurulmuş, bunun yerine ürün üzerinden vergi alınmaya başlanmıştır. Sanayi kuruluşlarıyla ilgili ek kararlarla politika netleştirilmiştir. NEP politikaları…

Devamını oku

İsrail istihbarat örgütü

Mossad veya resmi ismiyle Ha-Mossad leModiʿin uleTafkidim Meyuḥadim anlamı “İstihbarat ve Özel Harekâtlar Enstitüsü”, İsrail’in ulusal istihbarat teşkilatı. Askeri istihbarat teşkilatı Aman ve iç güvenlik teşkilatı olan Şin Bet ile birlikte İsrail İstihbarat Topluluğundaki birimlerden biridir. Kurumun temel mantalitesi; kuruluşundan bugüne sadece İsrail’i değil, yeryüzündeki tüm Yahudi topluluklarını olası bir saldırı veya katliam girişimine karşı korumaktır. Temelinde İsrail’in diplomatik kuruluşlarından ayrı olarak istihbarat toplama, gizli operasyonlar ve terörle mücadeleden sorumludur. Mossad hiçbir yasa amacıyla, rolüyle, göreviyle, yetkisi ve bütçesiyle tanımlanamaz ve İsrail Devleti’nin anayasal kanunlardan tamamen muaf olduğu için, bazıları…

Devamını oku

Kazaklarda seçimle gelen başkan

Ataman veya Otaman, bölgesel kullanım olarak Vataman, Kazak, eski Türk – Moğol, Haidamaka ve Ukrayna Halk Ordusu’nun liderlerine verilen unvan. Rusya İmparatorluğu Kazak ordularının üst askeri komutanların resmi adı olarak kullanıldı. Rusça olarak ilk kullanımı Moğol Altın Ordu Devleti’ne bağlı Rus prensliklerinde görülmektedir. Daha sonra bu unvan kullanılmaya devam edilmiştir. Rusya İmparatorluğu döneminde Don Kazakları, Ataman unvanı verilecek kişiyi seçimle belirlerdi. Ama aynı zamanda savaşlarda büyük başarı gösterip şan ve şöhret kazanan Kazaklara da Ataman unvanı verilirdi.  Cevap: Ataman Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku

Donanma

Osmanlı tarihi tabirlerinden. Başlıca iki ayrı konuda değişik manalara gelmektedir. Bunlardan birincisi, günümüzde de kullanılan, deniz kuvvetleri ve teşkilatıdır. Osmanlı Devletinin donanmasına “Donanma-yı Hümayun” denilirdi. Genel olarak bu manada donanma, bir devletin dış güçlere karşı denizde kendisini savunabilmesi ve kendi bölgesindeki denizlerine hakim olabilmesi için denizde yüzer birlikler, karada ikmal ve cephaneliklerden oluşan kuvvet birliğidir. Milletler karada, havada en son model silah ve cihazlarla savunmalarını en yüksek dereceye çıkarmak; askerlerini en iyi şekilde eğitmek için durmadan çalışmaktadırlar. Denizde de bu üstünlüklerini donanma ile gerçekleştirmektedirler. Her devlet mali ve askeri gücü…

Devamını oku